eurowerbung.at

Radio Irani auf Deutsch

رادیو ایرانی تقدیم می کند: برنامه فوریه 2017

خبرهای مهم ماه گذشته، مطالب شنیدنی، جوک و بهترین ترانه های جدید و خاطره انگیز و ...

با دست چینی از جدیدترین ترانه های خواننده گان محبوب ایرانی
گوگوش پشت مرز خانه دوم وعکس العمل بی چهره گان در یوتوب
و معرفی ترانه های جدید از هنر مندان

تهیه کننده گان و مجریان: فرزانه عمادی و ایمان جویا
موزیک: نریمان حجتی و جمشید رحیمی

irani.at

 

eurowerbung.at