eurowerbung.at

Radio Irani auf Deutsch

رادیو ایرانی تقدیم می کند: برنامه ماه سپتامبر 2019، جایگاه خرد در فرهنگ ایرانی

از سری برنامه های ویژه بازیابی فرهنگ زیبای ایرانی

دوشنبه 02.09.2019 از ساعت 18 تا 19

از سری برنامه های ویژه آشنایی بازیابی فرهنگ زیبای ایرانی

جایگاه خرد در فرهنگ ایرانی

خرد چشم جان است، چون بنگری تو بی چشم، شادان جهان نسپری
کسی، کو خرد را ندارد ز پیش
دلش گردد از کردۀ خویش، ریش
نخستِ آفرینش، خرد را شناس
نگهبان جان است و آن را سپاس
همیشه، خرد را تو دستور دار
بدو، جانت از ناسزا دور دار
کسی، کش خرد باشد آموزگار
نگه داردش گردش روزگار
نگهدار جان باش و آنِ خرد
که جان را به دانش، خرد پرورد
تو چیزی مدان، کز خرد برتر است
خرد بر همۀ نیکویی‏ها، سر است
هرآنکس که دارد روانش خرد
بچشم خرد، کارها بنگرد
زِ بیشیِ خرد، جان بود سودمند
زِ کمیش، تیمار و درد و گزند

و دکلمه شعر زیبای مولانا با صدای مهدی سلیمی

تهیه کنندگان و گویندگان: فرزانه عمادی و مهدی سلیمی
با ترانه های زیبایی از هنرمندان ایرانی
موسیقی متن شعر از گروه سیمرغ
دکلمه شعر جعفر نور

irani.at

 

eurowerbung.at