eurowerbung.at

Radio Ira irani.at ni auf Deutsch

رادیو ایرانی، رادیوی شما، برنامه ماه سپتامبر 07.09.2015 از ساعت 18 تا 19

daneshjoo.at

مهمترین و جالب ترین آخبار ماه گذشته
مطالب جالب و شنیدنی از ایران، اتریش و جهان
برنامه های فرهنگی و هنری
شروع مدارس در اتریش
شروع مدرسه فارسی در وین
با دست چینی از بهترین ترانه های ایرانی
و معرفی ترانه های جدید از هنر مندان

با بهترین ترانه های دیروز و امروز ایرانی

با تشکر از هنرنمایی: نریمان حجتی و جمشید رحیمی

تهیه کننده گان و مجریان: فرزانه عمادی، ایمان جویا

 

Jamshid Rahimi

 

eurowerbung.at