seidenstrasse-Wien

eurowerbung.at

Radio Irani auf Deutsch

رادیو ایرانی تقدیم می کند: برنامه مخصوص دانشجویان در باره نحوه کار سازمان و یا سندیکای دانشجویان/ویدیوی این برنامه

Dr. Mirzaieبرنامه مخصوص دانشجویان با آقای دکتر میرزایی، عضو هیئت رئیسه سندیکای دانشجویان در اتریش در باره نحوه کار سازمان و یا سندیکای دانشجویان، اهمیت و نقش آن در بهبود وضعیت دانشجویان و اهمیت شرکت در انتخابات نمایندگان دانشجویان در این سازمان بخصوص برای دانشجویان خارجی در اتریش

برنامه ویژهٔ رادیو ایرانی‌ اتریش

به مناسبت انتخابات نمایندگان سندیکای ملی‌ دانشجویان اتریش.

سندیکای ملی‌ دانشجویان اتریش نماینده رسمی‌ و مستقل همه دانشجویان مشغول به تحصیل در اتریش می‌باشد. همه ی نمایندگان دانشجویان، هر دو سال یکبار، از طریق انتخابات آزاد، توسط دانشجویان انتخاب می‌شوند.

روزهای انتخابات امسال:
سه شنبه: ۱۹/۵/۲۰۱۵
چهارشنبه: ۲۰/۵/۲۰۱۵
پنجشنبه: ۲۱/۵/۲۰۱۵

کمیسیون‌های رسمی‌ انتخابات و شعبه‌های رای‌گیری، در هر سه‌ روز، در تمامی‌ دانشگاه‌ها مستقر میباشند.

همه دانشجویان، چه داخلی‌ و چه خارجی‌، می‌توانند با در دست داشتن کارت دانشجویی خود به مراکز انتخابات مستقر در دانشگاه‌شان مراجعه و در رای‌گیری شرکت کنند.

مجریان: فرزانه عمادی، و ایمان جویا

موزیک: جمشید رحیمی

irani.at

 

eurowerbung.at