eurowerbung.at

Radio Ira irani.at ni auf Deutsch

رادیو ایرانی، رادیوی شما، برنامه ماه اکتبر 05.10.2015 از ساعت 18 تا 19

daneshjoo.at

مهمترین و جالب ترین آخبار ماه گذشته
مطالب جالب و شنیدنی از ایران، اتریش و جهان
برنامه های فرهنگی و هنری
اطلاعات در باره انتخابات وین با خانم مریم فرزام کاندیدای نماینده گی از منتطقه ۱۰ وین
اطلاعات مهمی در باره پناه جویان در اروپا و در باره اینکه آیا دلیلی برای نگرانی مردم از افزایش بزه کاری و صدمه به امنیت ملت هست و یا نیست؟
با دست چینی از بهترین ترانه های ایرانی
و معرفی ترانه های جدید از هنر مندان

با بهترین ترانه های دیروز و امروز ایرانی

با تشکر از هنرنمایی: نریمان حجتی و جمشید رحیمی

تهیه کننده گان و مجریان: فرزانه عمادی، ایمان جویا

 

Jamshid Rahimi

 

eurowerbung.at