eurowerbung.at

Radio Irani auf Deutsch

رادیو ایرانی تقدیم می کند: برنامه ماه اکتبر 2017/1396

با خبرهای جالب وشنیدنی ماه گذشته

برنامه ماه اکتبر: نوستالژی و خاطرات مردم و همینطور سلامت و زیبایی مو با آنا یزدی متخصص زیبایی

مصاحبه با متخصصین

پاسخ و پرسش باخانم آنا یزدی در، متخصص زیبایی و کارشناس رنگ مو مورد سلامتی و زیبایی مو

 

 

تهیه کنندگان و گویندگان: فرزانه عمادی و ایمان جویا
موزیک: نریمان حجتی و جمشید رحیمی

 
irani.at

 

eurowerbung.at