eurowerbung.at

Radio Irani auf Deutsch

رادیو ایرانی تقدیم می کند: برنامه نوامبر 2016/1395

موزیک زنده توسط گروه هنری سیمرغ و همراهی هنرمندان میهمان از ایران.
و خبرهای مهم ماه گذشته، مطالب شنیدنی، جوک و بهترین ترانه های جدید و خاطره انگیز و ...
برنامه های فرهنگی و هنری اتریش
با دست چینی از بهترین ترانه های ایرانی
و معرفی ترانه های جدید از هنر مندان

تهیه کننده گان و مجریان: فرزانه عمادی و ایمان جویا
موزیک: نریمان حجتی و جمشید رحیمی

 
irani.at

 

eurowerbung.at