eurowerbung.at

Radio Ira irani.at ni auf Deutsch

رادیو ایرانی، رادیوی شما، برنامه ماه نوامبر 02.11.2015 از ساعت 18 تا 19

مهمترین و جالب ترین اخبار ماه گذشته
مطالب جالب و شنیدنی از ایران، اتریش و جهان
برنامه های فرهنگی و هنری
دانشحویان در مورد پذیرش به چه مراجع و شرکت هایی اعتماد نکنند
چه دانشجویانی مجبور به بازگشت به ایران می شوند.
اطلاعات مهمی در باره حمایت شهرداری از تراپی کودکان
با دست چینی از بهترین ترانه های ایرانی
و معرفی ترانه های جدید از هنر مندان

با بهترین ترانه های دیروز و امروز ایرانی

با تشکر از هنرنمایی: نریمان حجتی، جمشید رحیمی و گروه سیمرغ

تهیه کننده گان و مجریان: فرزانه عمادی، ایمان جویا

 

Jamshid Rahimi

 

eurowerbung.at