eurowerbung.at

Radio Irani auf Deutsch

رادیو ایرانی تقدیم می کند: برنامه اردیبهشت / ماه می 2017/1396

برنامه ماه مه

با تازه ترین اخبار ایران، اتریش و جهان

و مصاحبه با متخصصین ایرانی در اتریش

 

 

در باره زیبایی و سلامت مو با خانم آنا

 

 

و پاسخ به سوالات رسیده در باره مسائل دانشجویی، مهاجرت، ویزا و اقامت با آقای دکتر میرزایی

تهیه کنندگان و گویندگان: فرزانه عمادی و ایمان جویا
موزیک: نریمان حجتی و جمشید رحیمی
با ترانه های زیبایی از هنرمندان ایرانی

 
 
irani.at

 

eurowerbung.at