eurowerbung.at

Radio Irani auf Deutsch

رادیو ایرانی تقدیم می کند: برنامه ماه مه 2016/1395

برنامه متنوع و شاد ماه مه
با مهمترین اخبار ماه گذشته، روز مادر، شعر و لطیفه های روز

تهیه کنندگان و گویندگان: فرزانه عمادی و ایمان جویا
موزیک: نریمان حجتی و جمشید رحیمی
با ترانه های زیبایی از هنرمندان ایرانی

 
irani.at

 

eurowerbung.at