eurowerbung.at

Radio Irani auf Deutsch

رادیو ایرانی تقدیم می کند: برنامه مارس 2017

برنامه  ماه مارس
با اطلاعات مهمی برای دانشحویان در اتریش و دانشجویانی که تمایل به تحصیل در دانشگاه های اتریش دارند.
و همینطور برای علاقه مندان به مهاجرت به اتریش و نحوه در یافت ویزا و اقامت کاری و غیره
و جدیدترین قوانین اتریش و همینطور کنکوری شدن برخی از رشته های تحصیلی در اتریش
با حضور آقای دکتر میرزایی برای راهنمایی و پاسخ به سوالات دانشجویان،...
و پاسخ به سوالهای رسیده...

تهیه کنندگان و گویندگان: فرزانه عمادی و ایمان جویا

 
irani.at

 

eurowerbung.at