eurowerbung.at

Radio Irani auf Deutsch

رادیو ایرانی تقدیم می کند: برنامه ماه یونی 2018/1397

با خبرهای جالب وشنیدنی ماه گذشته مطالب جالب و شنیدنی و بهترین ترانه های ایرانی

شرایط داشتن خون سفبد، آبی، قرمز، بنفش و ...
چه غذا‌های تند عمر را بیشتر می‌کنند...
چگونه پشه ها را تربیت کنیم که کاری به ما نداشته باشند...
بوی شکلات چه اثری به بدن انسان دارد...
برنامه در راستای شادی خانمها...

و مطالب جالب و شنیدنی دیگر...

تهیه کنندگان و گویندگان: فرزانه عمادی و ایمان جویا
موزیک: نریمان حجتی و جمشید رحیمی
با ترانه های زیبایی از هنرمندان ایرانی

 
irani.at

 

eurowerbung.at