eurowerbung.at

Radio Irani auf Deutsch

رادیو ایرانی تقدیم می کند: برنامه یولی 2016/1395

برنامه ماه یولی

با حضور آقای دکتر میرزایی برای راهنمایی و پاسخ به سوالات دانشجویان،...

با اطلاعات مهمی برای دانشحویان در اتریش و دانشجویانی که تمایل به تحصیل در دانشگاه های اتریش دارند.

شرائط کار دانشجویی چگونه است؟ آیا دانشجوی  ایرانی‌ امکان کار کردن دارد؟
دانشجویان در چه زمینه‌هایی‌ کار پیدا میکنند. آیا در رشته ی شغلی‌ خود امکان اشتغال دارند؟
آیا با کار دانشجویی میشود مخارج تحصیل و زندگی در اتریش را تامین کرد؟
آیا دانشجویان ایرانی‌ در زمینه پیدا کردن مشاغل موفق هستند؟
و پاسخ به سوالهای دیگر...

تهیه کنندگان و گویندگان: فرزانه عمادی و ایمان جویا
موزیک: نریمان حجتی و جمشید رحیمی

irani.at

 

eurowerbung.at