eurowerbung.at

Radio Irani auf Deutsch

رادیو ایرانی تقدیم می کند: برنامه ماه یولی 2015/1394

برنامه ماه یونی

مهمترین و جالب ترین آخبار ماه گذشته
مطالب جالب و شنیدنی از ایران، اتریش و جهان
قسمتی از مصاحبه مجله ایرانیان با مرتضی توکلی، هنر پیشه معروف و محبوب ایرانی مقیم اتریش
برنامه های فرهنگی و هنری اتریش
با دست چینی از بهترین ترانه های ایرانی
و معرفی ترانه های جدید از هنر مندان
با بهترین ترانه های برای جوانان دیروز، امروز و فردا

تهیه کنندگان و گویندگان: فرزانه عمادی، ایمان جوی
موزیک: نریمان حجتی، جمشید رحیمی و گروه سیمرغ

irani.at

 

eurowerbung.at