eurowerbung.at

Radio Irani auf Deutsch

رادیو ایرانی تقدیم می کند: برنامه ماه ژانویه 2019/1397

برنامه ویژه بازیابی فرهنگ زیبای ایرانی

میهمان امروز برنامه، استاد گرامی آقای مهندس جواد پارسای با موضوع شب یلدا، یکی از جشن‌های ایرانی،

واژه يلدا که يک واژه هم سرياني و هم پهلوي است . يلدا همان زايش يا به عربي ولادت يا تولد گفته ميشود. بنابراين يلدا يعني زايش مي باشد و درازترين شب سال مي باشد و در آن ميترا خداي خورشيد زاييده شده است.

آيين مهر يا ميترا را کهن ترين دين جهان ميدانند و نه تنها در ايران بلکه در اروپا پيش از مسيحيت دين اروپاييان بوده برخي رفتار مشترک اين دين هنوز هم آثارش در ميان مردمام مختلف جهان ديده ميشود. يکي از آنها خروس سحر خوان مي باشد که نماد کار و کوشش است و در بالاي کليساي هاي اروپا ديده ميشود.و سپس چهار عنصر باد آب خاک و آتش نيز مقدس بود که گاهي بصورت صليب شکسته نشان داده ميشود. اشو زرتشت بعنوان مکمل کننده و دنباله آيين مهر مردم جهان را بسوي مـهر عشق و دوستي بشارت داد.

تهیه کنندگان و گویندگان: فرزانه عمادی و مهدی سلیمی

با ترانه های زیبایی از هنرمندان ایرانی

 
irani.at

 

eurowerbung.at