eurowerbung.at

Radio Ira irani.at ni auf Deutsch

رادیو ایرانی، رادیوی شما، برنامه ماه ژانویه 04.01.2016 از ساعت 18 تا 19

مهمترین و جالب ترین اخبار ماه گذشته
با یاد فروغ فرخزاد و فرهاد مهرداد
در باره جستجوگر گوگل و بهترین و مهمترین جستجوهای سال 2015
تنها فرصت دیدن ستاره دنباره دار کاتالینا در اولین و آخرین بازدیدش از مناطق درونی سامانه خورشیدی
و مطالب جالب و شنیدنی از ایران، اتریش و جهان، برنامه های فرهنگی و هنری اتریش با دست چینی از بهترین ترانه های ایرانی و معرفی ترانه های جدید از هنر مندان
با دست چینی از بهترین ترانه های ایرانی
و معرفی ترانه های جدید از هنر مندان

با بهترین ترانه های دیروز و امروز ایرانی

25 بند، فرهاد مهرداد، مهستی و ...

با تشکر از هنرنمایی: جمشید رحیمی

تهیه کننده گان و مجریان: فرزانه عمادی، ایمان جویا


Jamshid Rahimi

 

eurowerbung.at