eurowerbung.at

Radio Irani auf Deutsch

رادیو ایرانی تقدیم می کند: برنامه ژانویه 2017

ِDr. Mirzaie

خبرهای مهم ماه گذشته، مطالب شنیدنی، جوک و بهترین ترانه های جدید و خاطره انگیز و ...
میهمان برنامه: ماهیار ثابت، بوکسور جوان ایرانی در اتریش که از خودش و موانع در ایران و دلیل مهاجرت و موفقیتش در اتریش می گوید.

با دست چینی از بهترین ترانه های ایرانی
و معرفی ترانه های جدید از هنر مندان

هستم و نیستم تازه ترین ترانه گوگوش
و جدیدترین ترانه نوش آفرین به نام فقط تورو میخوام

تهیه کننده گان و مجریان: فرزانه عمادی و ایمان جویا
موزیک: نریمان حجتی و جمشید رحیمی

 
irani.at

 

eurowerbung.at