eurowerbung.at

Radio Irani auf Deutsch

رادیو ایرانی تقدیم می کند: برنامه ماه فوریه 2019/1397

برنامه ویژه بازیابی فرهنگ زیبای ایرانی

میهمان امروز برنامه، استاد گرامی آقای مهندس جواد پارسای با موضوع جشن سَده، یکی از جشن‌های ایرانی، است که در آغاز شامگاه دهم بهمن‌ماه یعنی روز آبان از ماه بهمن برگزار می‌شود. تا واقعیت این جشن زیبا که فقط پیوند و جشن و سرور و با پشتوانه فرهنگ و تاریخ ایرانی ست بدانیم

تهیه کنندگان و گویندگان: فرزانه عمادی و مهدی سلیمی

با ترانه های زیبایی از هنرمندان ایرانی

 
irani.at

 

eurowerbung.at