eurowerbung.at

Radio Irani auf Deutsch

رادیو ایرانی تقدیم می کند: برنامه ماه فوریه 2018/1396

برنامه مخصوص مالی و ارزی

چگونگی دسترسی به حساب بانکی ایران در اتریش
ارسال و دریافت بدون هزینه (رایگان) ارز از ایران و به ایران برای دانشجویان و کمکهای مالی
چگونگی دریافت و ارسال ارز بین ایران و اتریش بدون مالیات
با میهمان برنامه آقای مهندس نصیری، مدیر صرافی و مینی بانک پارس در وین

تهیه کنندگان و گویندگان: فرزانه عمادی و ایمان جویا
موزیک: نریمان حجتی و جمشید رحیمی
با ترانه های زیبایی از هنرمندان ایرانی

 
irani.at

 

eurowerbung.at