eurowerbung.at

Radio Irani auf Deutsch

رادیو ایرانی تقدیم می کند: برنامه مخصوص سیزده بدر 2020 / 1399

 

برنامه متنوع و شاد ماه آپریل
با مصاحبه هایی از جشن های سیزده بدر سالهای گذشته سایت ایرانیان اتریش در دونا اینزل وین
ویادآوری روزهای خوب در کنار هم بودن با میهمانان عزیر جشن 13 بدر که بسیار شنیدنی ست تا در این روزهای استثنایی کرونا زده و در قرنطینه یادآوری کنیم که این روزها نیز بگذرد و روزهای خوش بازخواهند آمد.

رسید مژده که ایّام غم نخواهد ماند
چنان نماند چنین نیز هم نخواهد ماند

عکس های میهمانانی که در این مصاحبه شرکت کردند را می توانید در گالری سایت ایرانان اتریش مشاهده نمایید.

تهیه کنندگان و گویندگان: فرزانه عمادی و ایمان جویا
با ترانه های زیبایی از هنرمندان ایرانی

>
Dr. Minoo Nasirian

 

eurowerbung.at