eurowerbung.at

Radio Irani auf Deutsch

رادیو ایرانی تقدیم می کند: موسیقی در ادبیات با استاد پارسای بخش دوم

از سری برنامه های ویژه بازیابی فرهنگ زیبای ایرانی

دوشنبه 03.06.2019 از ساعت 18 تا 19

از سری برنامه های ویژه آشنایی بازیابی فرهنگ ایرانی

میهمان امروز برنامه، استاد گرامی آقای مهندس جواد پارسای با ادامه موضوع موسیقی در بستر ادبیات فارسی (بخش دوم)

باربد، داستانِ زندگی دل‌انگيزی دارد. فردوسی در شاهنامه از او، از داستانش و يکی ديگر از برجسته ‌ترين موسيقيدانان زمان خسرو پرويز بنامِ «سرگِش» سخن می‌گويد:
يکی مطربی بود سرگش به ‌نام
به رامشگـری درشده شادکام
بزرگان بر او گـوهر افشاندند
که فـر بزرگيش می‌خـواندند
فردوسی، سرگش را چنین معرفی می‏نماید سرگش، گویا همان «‌نکيسا»ست. گویا يونانی بود. می‏گویند: ‌نامش از سرگيوس يونانی به سرگيش و سپس سرگش عوض شده‌است. از او، آهنگ‏های کمی برجای‌مانده است.

تهیه کنندگان و گویندگان: فرزانه عمادی و مهدی سلیمی
موزیک: نریمان حجتی و امیر کسرا زندیان
با ترانه های زیبایی از هنرمندان ایرانی

irani.at

 

eurowerbung.at